Suomeksi

Idegos Oy tarjoaa palveluja erilaisiin tuotekehityksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Ota yhteyttä, ja autamme mieluusti tarpeiden kartoituksessa.

Tarjoamiamme lähestymistapoja ja menetelmistöä:
  • Edistyneet tietotekniset menetelmät
  • Datan analyysi ja tietämyksen johtaminen
  • Sovellusalueen analyysi
  • Tuotteistaminen
  • Tutkimus ja tuotekehitys
  • Strateginen suunnittelu
  • Teknologiaevaluaatio

Edistyneillä tietoteknisillä menetelmillä voidaan luokitella, analysoida, soveltaa ja tuottaa uutta tietoa tavoilla, joihin perinteiset menetelmät eivät pysty. Näitä ovat esimerkiksi resurssien kohdentaminen, toiminnan tehostaminen ja yllätyksellisten vaikuttavien tekijöiden löytäminen.

Datan analyysimenetelmillä voidaan ottaa kaikki irti esim. yrityksen sisäisestä raportoinnista ja kentällä toimivan henkilöstön työskentelystä. Tämä mahdollistaa mm. tarkan ja oikea-aikaisen tilannekuvan luomisen, sekä piilotettujen trendien ja vaikuttavien tekijöiden tunnistamisen.

Sovellusalueen analyysillä voidaan ymmärtää tarkka toimintaympäristö ja liiketoiminnan erityispiirteet. Analyysi voi olla varsin työlästä, mutta Idegos tarjoaa ratkaisuja sekä palvelun että menetelmistön muodossa.

Hyviä ideoita on paljon, mutta todellinen haaste on saada ne hyötykäyttöön ja tuottaviksi. Idegos Oy:n tuotteistamispalveluilla hallitaan eri alojen asiantuntijoiden välinen yhteistyö ja suunnitteluprojektien koordinointi. Lisäksi Idegos pystyy tarjoamaan laajoja asiantuntijaverkostoja erityisosaamista vaativaan tuotekehitykseen ja yhteistyöhön.

Idegoksen tarjoamilla tutkimus- ja tuotekehityspalveluilla löydetään vankka ja perusteltu pohja tuotekehitykselle. Tällöin voidaan luottaa siihen, että tuotekehityksen riskit minimoituvat ja toisaalta voitto maksimoituu. Tutkimustiedosta löydetään usein helpompia, halvempia tai käytännöllisempiä tapoja toteuttaa tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksia, kuin mitä käytössä olevat välineet suoraan tarjoavat. Kaikki tutkimus ja tuotekehitys pidetään aina käytännönläheisenä ja käytäntöön sovellettavana. Idegos on spin-off usean yliopiston kattavasta tieteellistä tutkimusta tekevästä ryhmästä. Osaamista, kokemusta ja käytännön vaatimusten soveltamista on useamman vuosikymmenen ajalta.

Strategisen suunnittelun haasteena on uusien teknologioiden ilmestyminen jatkuvasti ja kiihtyvällä tahdilla. Toisaalta ne täytyy kyetä tuomaan sekä nykyiseen toimintaan että yrityksen tuotekehitykseen, ja toisaalta yrityksen täytyy kyetä varautumaan tuleviin teknologioihin, jotta sopeutuminen muuttuvaan toimintaympäristöön on mahdollista. Idegoksen menetelmistön ytimeen kuuluu tulevien teknologioiden käytön suunnittelu ja ei-teknisten mahdollistajien huomioiminen uusiutuvassa toimintaympäristössä.

Teknologiaevaluaatiota tarvitaan silloin, kun uusien teknologioiden valinta ja hyödyntäminen ei ole yksinkertaista. Teknologian käyttöönoton syiden ja seurausten ymmärtäminen on liiketoiminnalle elintärkeää – tällöin niiden arvo ja käyttökelpoisuus voidaan punnita. Syiden ja seurausten lisäksi teknologioiden arvioinnissa on muitakin näkökohtia, kuten elinkaari, ajoitus ja standardoinnin taso. Näiden kaikkien kokonaistarkastelu tuottaa yritykselle merkittävän kilpailuedun.